BÀI 19 TRANG 68 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Cho hình thang(ABCD , (AB // CD).)Đường thẳng(a) tuy nhiên song với(DC,) cắt các cạnh(AD) và(BC) theo thứ tự tại(E) và(F.) chứng tỏ rằng:a)(dfracAEED = dfracBFFC;)b)(dfracAEAD = dfracBFBC;)c)(dfracDEDA = dfracCFCB.)


Hướng dẫn:

Kẻ AC giảm đường thẳng a.

Áp dụng định lý Ta - lét trong tam giác.

 

*