Bài 16 Trang 51 Sgk Toán 9 Tập 1

     

c) Vẽ qua điểm (B(0; 2)) một đường thẳng tuy vậy song với trục (Ox), giảm đường thẳng (y = x) trên điểm (C). Tìm kiếm tọa độ của điểm (C) rồi tính diện tích tam giác (ABC) (đơn vị đo trên những trục tọa độ là xentimét). 


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) biện pháp vẽ trang bị thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là con đường thẳng:

+) cắt trục hoành tại điểm (A(-dfracba; , 0).)

+) cắt trục tung tại điểm (B(0;b).)

Xác định tọa độ hai điểm (A) cùng (B) tiếp đến kẻ mặt đường thẳng trải qua hai đặc điểm này ta được đồ gia dụng thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0).)

b) Đồ thị hàm số (y=ax) với (y=a"x+b") cắt nhau trên (A) thì hoành độ điểm (A) là nghiệm của phương trình: (ax=a"x+b".) Giải phương trình tìm (x), rồi thay vào một trong những trong hai cách làm hàm số trên tìm kiếm được tung độ điểm (A). 

c) +) Đường thẳng trải qua điểm (B(0; b)) tuy nhiên song với trục (Ox) có phương trình là: (y=b).

Bạn đang xem: Bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

+ diện tích s tam giác (ABC): (S=dfrac12.h.a)

với (h) là độ dài con đường cao, (a) là độ nhiều năm cạnh ứng với mặt đường cao.


Lời giải chi tiết

a) +) Hàm số (y=x):

Cho (x= 1 Rightarrow y=1 Rightarrow M(1; 1))

(Rightarrow ) đồ thị hàm số (y=x) là con đường thẳng đi qua gốc tọa độ (O) cùng điểm (M(1; 1)).

+) Hàm số (y=2x+2) 

Cho (x=0 Rightarrow y=2.0+2=2 Rightarrow B(0; 2)).

Cho (x=-1 Rightarrow y=2.(-1)+2=-2+2=0 Rightarrow (-1; 0))

Đồ thị hàm số (y=2x+2) là mặt đường thẳng trải qua hai điểm có tọa độ là (B(0; 2)) cùng ((-1; 0)).

Đồ thị như hình bên.

Xem thêm: Hành Vi Đạo Đức Là Gì - ChuẩN Má»±C đÁº¡O đÁ»©C Lã  Gã¬

*
 

b) tìm kiếm tọa độ giao điểm (A):

 Hoành độ giao điểm (A) là nghiệm của phương trình:

(x = 2x + 2)(Leftrightarrow x -2x = 2)(Leftrightarrow -x =2) (Leftrightarrow x =-2)

Thay (x=-2) vào bí quyết của 1 trong các hai hàm số trên ta được: (y=-2)

Vậy tọa độ buộc phải tìm là: (A(-2; -2)).

c) +) tra cứu tọa độ điểm (C)

Đường trực tiếp qua (B(0; 2)) tuy nhiên song với trục hoành có phương trình là (y=2) phải (y_C=2)

Vì (C) cũng thuộc con đường thẳng (y=x) đề xuất hoành độ (C) là (x_C=2).

Vậy ta bao gồm tọa độ điểm (C(2;2))

+) Tính diện tích s tam giác (ABC):

Kẻ (AE ot BC), hay thấy (AE=4).

Tam giác (DeltaABC) gồm (AE) là đường cao ứng với cạnh (BC).

Xem thêm: Thời Gian Ngủ Của Trẻ 1 Tháng Tuổi Ngủ Bao Nhiêu Tiếng Một Ngày Là Đủ?

Diện tích tam giác (DeltaABC) là:

(S=dfrac12.AE.BC=dfrac12.4.2=4) ((cm^2)).


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + acsregistrars.vn"Ví dụ: "Bài 16 trang 51 SGK Toán 9 tập 1 acsregistrars.vn"