Bài 11 Trang 40 Sgk Toán 8

     

Luyện tập bài §3. Rút gọn gàng phân thức, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài bác giải bài xích 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần đại số bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 11 trang 40 sgk toán 8

Lý thuyết

1. Giải pháp rút gọn gàng phân thức

Muốn rút gọn phân thức ta có thể:

– Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

– chia cả tử và mẫu đến nhân tử chung.

2. Lấy ví dụ minh họa

Trước khi lấn sân vào giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1, bọn họ hãy khám phá các ví dụ điển hình nổi bật sau đây:

Ví dụ 1:

Rút gọn phân thức:

a. (frac12x^3y9x^2y^4)

b. (frac4x^3 + 20xx^2 + 5)

c. (frac14xy^5left( 2x – 3y ight)21x^2yleft( 2x – 3y ight)^2)

Bài giải:

a.

(eginarrayl frac12x^3y9x^2y^4\ = frac4xy^3 endarray)

b.

(eginarrayl frac4x^3 + 20xx^2 + 5\ = frac4xleft( x^2 + 5 ight)x^2 + 5\ = 4x endarray)

c.

Xem thêm: Bài Thơ Sơn Tinh Thủy Tinh Chế, Sơn Tinh, Thủy Tinh

(eginarrayl frac14xy^5left( 2x – 3y ight)21x^2yleft( 2x – 3y ight)^2\ = frac2y^43xleft( 2x – 3y ight) endarray)

Ví dụ 2:

Rút gọn phân thức bằng cách đổi dấu hạng tử:

a. (frac12x^2 – 8x40 – 60x)

b. (frac8xyleft( 3x – 1 ight)^212x^3left( 1 – 3x ight))

c. (fracleft( x^2 – xy ight)left( 2x – 1 ight)^3left( 5y^2 – 5xy ight)left( 1 – 2x ight)^2)

Bài giải:

a.

(eginarrayl frac12x^2 – 8x40 – 60x\ = frac4x(3x – 2) – 20left( 3x – 2 ight)\ = fracx – 5\ = frac – x5 endarray)

b.

(eginarrayl frac8xyleft( 3x – 1 ight)^212x^3left( 1 – 3x ight)\ = frac2yleft( 1 – 3x ight)^23x^2(1 – 3x)\ = frac2yleft( 1 – 3x ight)3x^2 endarray)

c.

(eginarrayl fracleft( x^2 – xy ight)left( 2x – 1 ight)^3left( 5y^2 – 5xy ight)left( 1 – 2x ight)^2\ = fracxleft( x – y ight)left( 2x – 1 ight)^3 – 5yleft( x – y ight)left( 2x – 1 ight)^2\ = fracxleft( 2x – 1 ight) – 5y\ = fracxleft( 1 – 2x ight)5y endarray)

Ví dụ 3:

Rút gọn phân thức A bằng cách phân tích tử và mẫu thành nhân tử:

(A = frac8x^2 – 8x + 2left( 4x – 2 ight)left( 15 – x ight))

Bài giải:

Ta có:

(eginarrayl A = frac8x^2 – 8x + 2left( 4x – 2 ight)left( 15 – x ight)\ = frac2left( 4x^2 – 4x + 1 ight)2left( 2x – 1 ight)left( 15 – x ight) m \ = frac2left( 2x – 1 ight)^22left( 2x – 1 ight)left( 15 – x ight)\ = frac2x – 115 – x\ endarray)

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

acsregistrars.vn reviews với các bạn đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài xích giải đưa ra tiết bài 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1 của bài xích §3. Rút gọn gàng phân thức trong chương II – Phân thức đại số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài bác 11 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức:

a) (12x^3y^2 over 18xy^5)

b) (15xleft( x + 5 ight)^3 over 20x^2left( x + 5 ight))

Bài giải:

Chia cả tử và mẫu đến nhân tử chung.

Xem thêm:

a) Ta có:

$12x^3y^2 over 18xy^5 = 2x^2.6xy^2 over 3y^3.6xy^2 $

$= 2x^2 over 3y^3$

b) Ta có:

$15xleft( x + 5 ight)^3 over 20x^2left( x + 5 ight)$

$ = 3left( x + 5 ight)^2.5xleft( x + 5 ight) over 4x.5x.left( x + 5 ight)$

$ = 3left( x + 5 ight)^2 over 4x$

2. Giải bài bác 12 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

Phân tích tử và mẫu mã thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

a) (3x^2 – 12x + 12 over x^4 – 8x)

b) (7x^2 + 14x + 7 over 3x^2 + 3x)

Bài giải:

Phân tích đã thức nhân tử cả tử và mẫu rồi phân chia cả tử với mẫu đến nhân tử chung.

a) Ta có:

(3x^2 – 12x + 12 over x^4 – 8x)

(= 3left( x^2 – 4x + 4 ight) over xleft( x^3 – 8 ight))

(= 3left( x – 2 ight)^2 over xleft( x^3 – 2^3 ight))

( = 3left( x – 2 ight)^2 over xleft( x – 2 ight)left( x^2 + 2x + 4 ight))

(= 3left( x – 2 ight) over xleft( x^2 + 2x + 4 ight))

b) Ta có:

(7x^2 + 14x + 7 over 3x^2 + 3x)

(= 7left( x^2 + 2x + 1 ight) over 3xleft( x + 1 ight))

(= 7left( x + 1 ight)^2 over 3xleft( x + 1 ight))

(= 7left( x + 1 ight) over 3x)

3. Giải bài 13 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng phép tắc đổi lốt rồi rút gọn phân thức:

a) (45xleft( 3 – x ight) over 15xleft( x – 3 ight)^3)

b) (y^2 – x^2 over x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3)

Bài giải:

a) Ta có:

(45xleft( 3 – x ight) over 15xleft( x – 3 ight)^3 = 3left( 3 – x ight) over left( x – 3 ight)^3)

(= – 3left( x – 3 ight) over left( x – 3 ight)^3 = – 3 over left( x – 3 ight)^2)

b) Ta có:

(y^2 – x^2 over x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3)

(= left( y + x ight)left( y – x ight) over left( x – y ight)^3)

(= – left( x + y ight)left( y – x ight) over left( x – y ight)^3)

(= – left( x + y ight) over left( x – y ight)^2)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1!