BÀI 10 SGK TOÁN 7 TẬP 2 TRANG 32

     

Giải bài tập trang 32 bài 3 Đơn thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 10: bạn Bình viết tía ví dụ về solo thức như sau...

Bạn đang xem: Bài 10 sgk toán 7 tập 2 trang 32


Bài 10 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Bạn Bình viết cha ví dụ về solo thức như sau:

(5 - x)x2; 

-(frac59)x2y;

-5.

Em hãy kiểm tra xem chúng ta viết vẫn đúng chưa.

Hướng dẫn giải:

Bạn Bình sẽ viết đúng 2 1-1 thức chính là -(frac59)x2y; -5.

Biểu thức (5 - x)x2 = 5x2 – x3 không là solo thức bởi vì trong biểu thức có chứa phép trừ.

Bài 11 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là solo thức ?

a) (frac25) + x2y;

b) 9x2yz;

c) 15,5;

d) 1 - (frac59)x3.

Hướng dẫn giải:

Theo định nghĩa 1-1 thức, những biểu thức sau là đối kháng thức

b) 9x2yz;

c) 15,5;

Các biểu thức a) (frac25) + x2y; d) 1 - (frac59)x3; chưa phải là 1-1 thức bởi vì chúng có chứa phép cộng hoặc phép trừ.

Bài 12 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

a) cho thấy phần hệ số, phần biến của mỗi đối chọi thức sau:

2,5x2y;

0,25x2y2.

b) Tính quý giá của mỗi đối chọi thức trên tại x = 1 cùng y = -1.

Hướng dẫn giải:

a) Đơn thức 2,5x2y có hệ số là 2,5; phần biến hóa là x2y.

Xem thêm: Những Bộ Phim Ngắn Về Tình Yêu Tuổi Học Trò Việt Nam Hay Nhất

Đơn thức 0,25x2y2 có thông số là 0,25; phần vươn lên là là x2y2.

b) nuốm x = 1 cùng y = -1 vào 1-1 thức 2,5x2y ta được 2,5x2y = 2,5.12(-1) = -2,5

Vậy solo thức 2,5x2y có giá trị bằng -2,5 trên x = 1; y = -1.

Với solo thức 0,25x2y2 ta được:

0,25x2y2 = 0,25 . 12 . (-1)2 = 0,25 . 1 . 1 = 0,25

Vậy đối chọi thức 0,25x2y2 có giá chỉ trị bởi 0,25 trên x = 1; y = -1.

Bài 13 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

 Tính tích các đơn thức sau rồi kiếm tìm bậc của đối kháng thức thu được:

a) -(frac13)x2y và 2xy3;

b) (frac14)x3y và -2x3y5.

Hướng dẫn giải:

(-(frac13)x2y) (2xy3) = (-(frac13) . 2) (x2 . X) (y . y3) = (frac-23) x3 y4;

Đơn thức tích bao gồm bậc 7.

b) ((frac14)x3y) (-2x3y5) = - (frac12)x6 y6;

Đơn thức tích tất cả bậc 12.

Bài 14 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Hãy viết những đơn thức với thay đổi x, y và có giá trị bởi 9 trên x = -1 với y = 1.

Hướng dẫn giải:

Có vô số cách thức viết, solo thức đơn giản và dễ dàng nhất là 9x2y.

Xem thêm: Siêu Thị Big C Quận 1 - Địa Điểm Siêu Thị Tại Quận 1, Tp

Tổng quát: x2ny2m+1 (m, n ∈ N*).

VD :

+) -9xy ; -9x³y ; -9xy³ ; -9xy² ; v.v…Tổng quát tháo của trường vừa lòng này là : (-9.x^(2k + 1)).yⁿ(Tức là số mũ của x nên lẽ,số nón của y tùy ý ; k,n Є N )

+) 9x²y ; 9x²y² ; (9x^4).y³ ; v.v…Tổng quát lác của trường thích hợp này là : ( -9.x^(2k)).yⁿ(Tức là số nón của x chẵn,số mũ của y tùy ý ; k,n Є N )