Language focus

     

Phần này để giúp đỡ bạn học có cái nhìn tổng quan về nhà đề, ôn tập tự vựng cùng ngữ pháp đang học bao gồm mệnh đề quan liêu hệ xác định và không xác định thông qua những bài tập về chủ thể Unit 9: Natural Disasters (thảm họa thiên nhiên). Nội dung bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 9: NATURAL DISASTERS

1. Use your knowledge to answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers và start your answers with the words given. (Sử dụng kiến thức của mình để trả lời các câu hỏi. Sử dụng những từwho, whichhoặcthattrong câu hỏi và bắt đầu câu trả lời của chính mình bằng các từ đến sẵn.)

a) Which đô thị in nhật bản was struck by a huge earthquake in 1995? (Thành phố như thế nào ở Nhật bạn dạng bị động đất mạnh vào khoảng thời gian 1995?)

=> The thành phố in japan which was struck by a huge earthquake in 1995 is Kobe. (Thành phố làm việc Nhật bản bị rượu cồn đất mạnh vào khoảng thời gian 1995 là Kobe.)

b) Which country won the 1998 Tieer Cup? (Nước nào giành Cúp Tiger năm 1998?)

=> The country which won the 1998 Tiger Cup is Singapore. (Nước giành Tiger Cup 1998 là Singapore.)

c) Which animal has one or two horns on its snout? (Động thiết bị nào có một hoặc nhị sừng trên mõm?)

=> The animal which has one or two horns on its snout is rhinoceros. (Động vật tất cả một hoặc hai sừng trên mõm là cơ giác.)

d) Which explorer discovered America? (Nhà thám hiểm làm sao đã khám phá ra châu Mỹ?)

=> The explorer who discovered America was Columbus. (Nhà thám hiểm bạn đã phát hiện nay ra châu mỹ là Columbus)

e) Which planet is closest lớn the Earth? (Hành tinh nào gần Trái Đất nhất?)

=> The planet which is closest lớn the earth is Mars. (Hành tinh gần nhất với trái đất là sao Hỏa.)

f) Which animal in Viet phái mạnh was chosen lớn be the logo sản phẩm of SEA Games 2003? (Động thứ nào ở nước ta được chọn là hình ảnh sản phẩm của SEA Games 2003?)

=> The animal in Vietnam, which was chosen to be the hình ảnh sản phẩm of SEA Games 2003, is the buffalo. (Động đồ dùng ở Việt Nam, được lựa chọn làm hình ảnh của SEA Games 2003, là bé trâu.)

g) Which ASEAN country is divided into two regions by the sea? (Quốc gia làm sao của ASEAN được chia thành hai quanh vùng bởi biển?)

=> The ASEAN country which is divided into two regions by the sea is Malaysia. (Nước ASEAN được chia thành hai vùng biển là Malaysia.)

h) Which food you can chew but you cannot swallow và which one you can swallow but vou cannot chew? (Thứ nào mà chúng ta có thể nhai nhưng chúng ta không thể nuốt được và bạn có thể nuốt nhưng quan yếu nhai được?)

=> The food which you can chew but you cannot swallow is chewing gums anti the thing you can swallow bin you cannot chew is water. (Thứ mà chúng ta cũng có thể nhai nhưng chúng ta không thể nuốt được là kẹo cao su và thứ bạn có thể nuốt nhưng bạn không thể nhai được là nước.)

2.Match each of the sentences in column A with a related sentence in column B. Then use a suitable relative pronoun to lớn join the two sentences.

Bạn đang xem: Language focus

Giải:

Andrew is flying khổng lồ Sacramento, which is the capitaI city of California. (Andrew đang cất cánh tới Sacramento, thành phố tp hà nội của California.)In the winter of 2002, it snowed in Lang Son, which is on the Ky Cung River. (Vào mùa đông năm 2002, tuyết rơi ngơi nghỉ Lạng Sơn, nằm tại sông Kỳ Cùng.)Pompeii, which was completely destroyed in A.D. 79 by an eruption of Mount Vesuvius, is an ancient đô thị of Italy. (Pompeii, bị phá hủy trọn vẹn vào năm 79 sau công nguyên do một vụ xịt trào của núi lửa Vesuvius, là một thành phố cổ của Ý.)Hurricane Andrew, which swept through southern Florida in August 1992, killed 41 people & made more than 200.000 homeless. (Bão Andrew, tràn qua miền nam Florida trong thời điểm tháng 8 năm 1992, đang giết chết 41 fan và làm hơn 200.000 bạn vô gia cư.)The cyclone of November 1970 in Bangladesh, which killed about 500.000 people, was one of the worst natural disasters of the 20th century. (Trận lốc xoáy trong tháng 11 năm 1970 sinh sống Băng-la-đét, giết thịt chết khoảng tầm 500.000 người, là một trong những thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ tuyệt nhất trong vắt kỷ 20.)The most disastrous earthquake in Japanese history, which occurred in 1923, damaged Tokyo and Yokohama and killed about 150.000 people. (Trận động đất thảm khốc duy nhất trong lịch sử hào hùng Nhật phiên bản xảy ra vào khoảng thời gian 1923 đã hủy diệt Tokyo cùng Yokohama cùng giết chết khoảng chừng 150.000 người.)The October 1989 Loma Prieta earthquake, which measured 7.1 on the Richter scale, caused extensive damage lớn older buildings in San Francisco cất cánh Area. (Trận cồn đất Loma Prieta mon 10 năm 1989, đo được 7,1 độ Richter, gây nên thiệt hại nghiêm trọng cho những tòa nhà cũ ở quần thể Vịnh San Francisco)

3. Underline the relative clause in the sentence. Then địa chỉ cửa hàng commas khổng lồ separate the non-defining relative clause from the rest of the sentence. (Gạch chân mệnh đề quan liêu hệ trong số câu. Tiếp đến thêm dấu phẩy để ngăn cách mệnh đề tình dục không xác minh với phần còn lại của câu.)

a) Viet phái mạnh which is in south-east Asia exports rice.

=> Viet Nam, which is in south-east Asia,exports rice. (Việt Nam, nằm ở vị trí Đông phái mạnh Á, xuất khẩu gạo)

b) Kangaroos which come from nước australia have long tails.

Xem thêm: Top 10 Dàn Ý Bài Văn Tả Cơn Mưa Chi Tiết Nhất, Lập Dàn Ý Tả Cơn Mưa Rào Lớp 5

=> Kangaroos,which come from Australia,have long tails. (Kangaroos, đến từ Úc, bao gồm đuôi dài)

f) The chair that I bought yesterday is broken.

Xem thêm: Tính Cảm Ứng Từ Tại Tâm Hình Vuông, Chương Iv: Từ Trường

=> The chair,that I bought yesterday,is broken. (Cái ghế, nhưng tôi cài hôm qua, bị gãy)

g) Miss Lien who sings very well is my English teacher.

=> Miss Lien,who sings very well,is my English teacher. (Cô Liên, người mà hát hết sức hay, là thầy giáo tiếng Anh của tôi)

4. Rewrite the sentences in Exercise 3. Replace each underlined clause with a clause YOU have written. You may use facts or your imagination. (Viết lại các câu ở bài xích tập 3. Thay những mệnh đề được gạch chân bằng các mệnh đề do chúng ta viết. Chúng ta có thể sử dụng các sự khiếu nại hoặc trí tưởng tượng của mình.)

Giải:

a)Vietnam, which is a member of ASEAN, exports rice. (Việt Nam, một thành viên của ASEAN, xuất khẩu gạo.)b)Kangaroos, which stand for Australia, have long tails. (Kangaroos, hình tượng của nước Úc, bao gồm đuôi dài)c)Ba, whose house is on Trang Tien Street, likes playing the guitar. (Ba, người dân có nhà trê tuyến phố Tràng Tiền, thích chơi ghi ta )d)The novel, which I forgot on the table, has been lost. (Cuốn đái thuyết, nhưng mà tôi để quên bên trên bàn, đã biết thành mất)e)Neil Armstrong, who was the first man lớn walk on the moon, was an American. (Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên khía cạnh trăng, là bạn Mỹ.)f)The chair, which is in her room, is broken. (Cái ghế trong phòng cô ấy, đã bị gãy)g)Miss Lien, who is the youngest và loveliest in our school, is my English teacher. (Cô Liên, bạn trẻ tuyệt nhất và đáng yêu và dễ thương nhất trong trường học, là thầy giáo tiếng Anh của tôi)