TỔ CHỨC HỢP TÁC TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI WSC

Logo Tổ chức hợp tác tiêu chuẩn thế giới WSC

Giới thiệu về WSC

Tổ chức hợp tác tiêu chuẩn thế giới (World Standards Cooperation - WSC) được thành lập năm 2001 bởi Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) và Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) nhằm đẩy mạnh và cải tiến hệ thống tiêu chuẩn quốc tế dựa trên dựa đồng thuận tình nguyện của IEC, ISO và ITU.

WSC cũng thúc đẩy áp dụng và triển khai các tiêu chuẩn dựa trên sự đồng thuận quốc tế trên toàn thế giới, và giải quyết các vấn đề nổi cộm liên quan đến sự hợp tác về các công việc kỹ thuật của ba tổ chức.

Thúc đẩy hệ thống tiêu chuẩn quốc tế

Kể từ khi thành lập, WSC đã thực hiện một số sáng kiến bao gồm tổ chức các buổi hội thảo, giáo dục và đào tạo, và thúc đẩy các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế trong một vài bối cảnh cụ thể.

Ngài Malcolm Johnson, Giám đốc của Văn phòng Tiêu chuẩn hóa Viễn thông ITU, phát biểu tại Tuận Học thuật WSC 2010
Ngài Malcolm Johnson, Giám đốc của Văn phòng Tiêu chuẩn hóa Viễn thông ITU, phát biểu tại Tuần Học thuật WSC 2010

 

IEC, ISO và ITU tin tưởng rằng các tiêu chuẩn quốc tế chính là một công cụ giúp thúc đẩy xây dựng một khung tiêu chuẩn hài hòa, ổn định và được công nhận trên toàn cầu để phổ biến và sử dụng các công nghệ, phương pháp thực hành tốt nhất và các thỏa thuận hỗ trợ sự phát triển của Xã hội thông tin. Thực tế, cơ chế thống nhât và minh bạch của các tổ chức này, dựa trên sự đóng góp theo khả năng của tất cả các bên quan tâm, cũng như hệ thống các quốc gia thành viên rộng lớn đã đại diện cho tiềm lực lớn của các tổ chức để có thể được xã hội chấp nhận và cùng tham gia cũng như đảm bảo phát triển công bằng.

WSC sẽ đảm bảo rằng ba tổ chức phát triển các tiêu chuẩn quốc tế trên toàn thế giới (IEC, ISO, ITU) sẽ làm việc minh bạch, tránh lặp lại hay để công việc chồng chéo nhiều nhất có thể.

Xem thêm Các Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế khác