ACS Registrars đã tham gia diễn đàn SSIP!

ACS Registrars nhận thấy tầm quan trọng của việc tham gia diễn đàn SSIP nhằm cung cấp đánh giá các khách hàng nhà thầu xây dựng để họ có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí và tạo ra ưu điểm cạnh tranh trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện tại.

Các nhà thầu xây dựng ngày càng cần phải chứng tỏ với khách hàng của mình rằng họ có các chính sách an toàn và sức khoẻ cơ bản. Việc hoàn thành đánh giá SSIP sẽ chứng tỏ với khách hàng rằng bạn đã được đánh giá theo tiêu chuẩn giai đoạn 1.

SSIP hoạt động như thế nào?

Khi được các thành viên của diễn đàn SSIP như ACS Registrars đánh giá thì điều đó có nghĩa là bạn có thể khẳng định với khách hàng của mình rằng bạn đã được các chuyên gia có năng lực đánh giá theo tiêu chuẩn chung. Các thành viên của diễn đàn SSIP phải được đánh giá hàng năm để đảm bảo rằng những đánh giá của họ phù hợp với tiêu chuẩn do SSIP thiết lập. Do ACS Registrars được UKAS công nhận nên chúng tôi được xem như đã tuân thủ theo các quy trình đánh giá của SSIP.

Tiêu chuẩn này được HSE và các chương trình công nhận khác có các quá trình đảm bảo chất lượng thừa nhận. Do SSIP hoạt động như một tổ chức bảo trợ, các chương trình khác được mọi tổ chức khác thừa nhận và chấp nhận. Do vậy, nếu là nhà thầu thì số đợt đánh giá an toàn và sức khỏe mà bạn cần tiến hành sẽ ít hơn nhiều.

SSIP có lợi cho các nhà thầu

Khi có được đánh giá của SSIP bạn sẽ giảm bớt được thời gian và chi phí để tiến hành những đánh giá phức tạp. Đánh giá đã thực hiện có thể được sử dụng để giảm bớt hoặc loại bỏ các yêu cầu đánh giá với các chương trình công nhận khác.

Các dịch vụ đánh giá khác

ACS Registrars cung cấp các chuyên gia và các dịch vụ chứng nhận với mức chi phí tiết kiệm để tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh. Các dịch vụ này gồm: Quản lý chất lượng ISO 9001, Quản lý môi trường ISO 14001, An ninh thông tin ISO 27001, An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001, Cứu hộ phương tiện PAS 43 / NHSS 17 / NHSS 17b.