Thông điệp của Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2013

Tiêu chuẩn quốc tế tạo ra sự thay đổi tích cực

Ngày nay, cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với thay đổi của thị trường toàn cầu cũng như nhu cầu để hài hòa các biện pháp đương đầu với những thách thức kinh tế vĩ mô trong bối cảnh cấp thiết kêu gọi các hành động có ý nghĩa để đối phó với biến đổi khí hậu. Trong môi trường phức tạp này, tiêu chuẩn quốc tế sẽ là những công cụ mạnh mẽ để tạo ra những thay đổi tích cực bằng cách đưa ra các thông số kỹ thuật chi tiết, giúp mở cửa thị trường toàn cầu, thúc đẩy môi trường kinh doanh, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế và giúp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiêu chuẩn quốc tế thể hiện sự đồng thuận của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau từ năng lượng và hiệu quả năng lượng cho tới giao thông vận tải, hệ thống quản lý, biến đổi khí hậu, y tế, an toàn và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Nguyện đem kiến thức của mình phục vụ lợi ích công cộng, các chuyên gia trong các lĩnh vực này và nhiều đối tượng khác cùng xây dựng các tiêu chuẩn để cùng chia sẻ những đổi mới với các nước trên thế giới và tạo nền tảng vững chắc để đem lại những thay đổi tích cực cho các doanh nghiệp, chính phủ và xã hội.

Các tiêu chuẩn của chúng tôi cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở các nước đang phát triển bằng cách đưa ra biện pháp tốt nhất để giúp các nước này tránh được việc "tái phát minh ra bánh xe - lãng phí thời gian để tạo ra những thứ đã có và được tối ưu trước đó bởi người khác rồi". Với phương châm đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa, các tiêu chuẩn đang trở nên ngày càng quan trọng trong việc giúp các thành phố phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và bền vững hơn, biến những thành phố này thành những nơi tốt hơn để sống.

Tiêu chuẩn quốc tế sẽ đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ và môi trường dễ dàng tiếp cận hơn cho những người khuyết tật.

Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng như những công cụ để giúp làm giảm biến đổi khí hậu bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm chất thải và phát thải khí nhà kính. Các tiêu chuẩn cũng chia sẽ những cách làm tốt nhất trong sản xuất năng lượng tái tạo, đưa ra các yêu cầu và quy trình xử lý chất thải và tái chế hàng đầu và các công cụ để nâng cao hiệu quả và môi trường bền vững trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp.

Cơ quan tiêu chuẩn quốc tế như IEC , ISO và ITU sẽ đưa ra sự nhất quán giữa các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực để từ đó cân đối các biện pháp thực hiện tốt nhất trên phạm vi toàn cầu, loại bỏ các rào cản kỹ thuật trong thương mại và thúc đẩy việc chia sẻ những tiến bộ kinh tế - xã hội.

Tất cả những lợi ích cuối cùng đó sẽ chuyển đến người tiêu dùng chẳng hạn người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn và mua được hàng hóa dịch vụ có chất lượng tốt hơn ở mức giá phải chăng.

Hiện nay, IEC, ISO và ITU đang áp dụng những lợi ích đã được trải nghiệm qua thời gian của tiêu chuẩn hóa để tạo nên sự thống nhất toàn cầu về phương pháp tiếp cận tốt nhất để đối phó với những thách thức xã hội, kinh tế và môi trường hiện tại. Ngày nay, các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn quốc tế trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Các tiêu chuẩn này sẽ tiếp tục đem lại những thay đổi tích cực thông qua việc loại bỏ các rào cản trong trao đổi thông tin và hợp tác. Và IEC, ISO và ITU sẽ vẫn duy trì vai trò trung tâm của mình trong việc phát triển của các tiêu chuẩn và chia sẻ kiến ​​thức với tất cả các nước trên thế giới và tạo ra các nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng toàn cầu.

ACS Registrars biên dịch (nguồn: worldstandardscooperation.org)