Tại sao nên lựa chọn ACS Registrars?

Chứng minh cho các khách hàng, tổ chức đối tác và đội ngũ nhân viên của chính bạn rằng tổ chức của bạn đang hoạt động với một hệ thống quản lý an ninh thông tin được công nhận. Phổ biến chứng nhận của bạn bằng cách sử dụng logo ISO 27001 trên tất cả các tài liệu liên hệ của bạn.

ACS Registrars có thể giúp bạn trong quá trình chứng nhận và khiến hệ thống hoạt động theo một cách thích hợp, được điều chỉnh để phù hợp với tổ chức của bạn. Chúng tôi có thể cố vấn giúp bạn chọn được tiêu chuẩn thích hợp nhất cho ngành nghề hoạt động của tổ chức bạn cũng như chuyên gia đánh giá tại tổ chức của bạn sẽ được chọn dựa trên cơ sở kinh nghiệm của họ trong ngành nghề hoạt động của tổ chức bạn và khả năng đưa ra những lời khuyên chuyên môn cũng như khả năng hỗ trợ bạn đạt được chứng nhận.

ACS Registrars hoạt động với đội ngũ các chuyên gia về chất lượng, môi trường, an toàn và an ninh thông tin - những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do vậy họ có sự hiểu biết chính xác về nhu cầu của công ty bạn trong quá trình đánh giá.

Có rất nhiều tổ chức chứng nhận đánh giá ISO này nhưng điều quan trọng là không phải mọi tổ chức đều được UKAS công nhận. Nếu bạn không sử dụng các chuyên gia được UKAS công nhận thì việc chứng nhận của bạn sẽ trở lên vô nghĩa.

Hãy xem thông báo của Phòng BIS của Vương quốc Anh để hiểu rõ hơn:

http://www.bis.gov.uk/policies/innovation/standardisation/non-accredited-certification

Chúng tôi được UKAS công nhận, do vậy chứng nhận của ACS Registrars được EU và Quốc tế công nhận, vì vậy, trước khi bạn cân nhắc bắt đầu thực hiện hệ thống, hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu xem chúng tôi có thể giúp bạn những gì.