Quá trình sửa đổi ISO 9001 đã đạt đến giai đoạn Bản thảo tại Ủy ban

Tiêu chuẩn ISO 9001, Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu, đã đạt đến giai đoạn bản thảo tại Ủy ban trong quá trình sửa đổi. Cũng như tất cả các tiêu chuẩn ISO khác, ISO 9001 cũng được sửa đổi sau mỗi năm năm để đảm bảo duy trì tính hữu dụng của tiêu chuẩn.

Giai đoạn Bản thảo tại Ủy ban là gì?

Giai đoạn Bản thảo tại Ủy ban là lần tham vấn đầu tiên trong quá trình xây dựng (hoặc sửa đổi) một tiêu chuẩn ISO.

Trong giai đoạn này, các quốc gia (là thành viên của ISO) đã chọn tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn có khoảng hai đến bốn tháng để đưa ra một lập trường quốc gia về bản thảo và nhận xét về bản thảo đó. Một số thành viên có thể quyết định lấy ý kiến đầu vào của người dân để giúp đưa ra lập trường quốc gia này, nhưng đây không phải là giai đoạn lấy ý kiến người dân chính thức.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Một khi các nước đã nộp lập trường của mình, quá trình sửa đổi tiêu chuẩn sẽ được tiến hành theo đúng tiến trình.

Các chuyên gia (được các thành viên ISO thuộc các quốc gia tham dự đề cử) tiếp tục gặp gỡ để thảo luận về bất kỳ vấn đề hay câu hỏi nào nổi bật, cho tới khi một Bản thảo Tiêu chuẩn quốc tế được ban hành. Bản thảo này sau đó sẽ được đưa ra để lấy ý kiến của người dân. Bất kỳ cá nhân nào quan tâm có thể liên hệ cơ quan thành viên của quốc gia họ để gửi phản hồi về tiêu chuẩn dự thảo. Quá trình này dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2014.

Một khi đã được thông qua lần cuối và thừa nhận, bản thảo sẽ được xuất bản và ngày xuất bản theo số tiêu chuẩn sẽ được cập nhật (chẳng hạn ISO 9001:2015).

Tôi đang sử dụng ISO 9001:2008. Điều này có ý nghĩa gì đối với tôi?

Dự kiến sẽ ban hành phiên bản mới của ISO 9001 vào cuối năm 2015. Theo đó, sẽ có một khoảng thời gian chuyển đổi (thường là ba năm) trước khi tiêu chuẩn ISO 9001:2008 chính thức trở nên lỗi thời.

Để biết thêm thông tin về quá trình trong giai đoạn Bản thảo tại Ủy ban ở quốc gia bạn, hãy liên hệ với thành viên ISO của quốc gia bạn.

Đăng ký nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Tác giả Katie Bird ngày 26 tháng 6 năm 2013