Quá trình sửa đổi ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường

Việc sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001, một trong những tiêu chuẩn ISO được áp dụng rộng rãi nhất hiện đang trong giai đoạn tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ công chúng và giới chuyên môn nhằm hoàn thiện một phiên bản mới vào cuối năm 2015.

Tại sao phải sửa đổi ISO 14001?

Sau 5 năm kể từ khi ban hành, các tiêu chuẩn ISO phải được xem xét lại và nếu cần thiết sẽ được sửa đổi để phù hợp với những thay đổi trên thị trường. Phiên bản ISO 14001:2015 sắp tới sẽ đáp ứng được các xu hướng mới nhất trên thị trường và tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001.

Những thay đổi cơ bản của phiên bản mới?

Phiên bản mới yêu cầu phải nắm bắt được thực trạng của tổ chức hay doanh nghiệp nhằm quản lý rủi ro tốt hơn. Bên cạnh đó, phiên bản sắp tới của ISO 14001 cũng chú trọng hơn tới vai trò của các lãnh đạo của tổ chức hay doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường. Ngoài ra, sẽ có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

Công tác sửa đổi ISO 14001 đang được tiến hành đến giai đoạn nào?

Việc sửa đổi ISO 14001 hiện đang trong Giai đoạn Dự thảo Quốc tế (Draft International Stage - DIS). Đây là giai đoạn thứ tư trong sáu giai đoạn sửa đổi. Theo đó, bất kỳ ai quan tâm có thể gửi ý kiến phản hồi tới các chuyên gia của Ủy ban Kỹ thuật phụ trách công tác sửa đổi.

Xem thêm quá trình phát triển các tiêu chuẩn ISO

Cách thức đóng góp ý kiến phản hồi?

Bất cứ ai có chuyên môn hay kinh nghiệm trong lĩnh vực này đều có thể gửi ý kiến đóng góp. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi qua các cơ quan đại diện tại quốc gia nơi bạn cư trú.

Giai đoạn sửa đổi tiếp theo?

Một khi các ý kiến ​​được xem xét và dự thảo được thông qua, công tác sửa đổi sẽ chuyển sang giai đoạn Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế Cuối cùng (Final Draft International Standard - FDIS) trước khi bản sửa đổi chính thức được ban hành.

Thời điểm phiên bản mới sẽ được công bố?

Tiêu chuẩn ISO 14001 sửa đổi dự kiến ​​sẽ được ban hành vào cuối năm 2015.

Các tổ chức hay doanh nghiệp được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004

Sau khi ISO 14001:2015 được công bố, các tổ chức hay doanh nghiệp được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 sẽ có ba năm để điều chỉnh hệ thống quản lý môi trường của mình cho phù hợp với yêu cầu của phiên bản mới.

Sau khi chuyển đổi, các tổ chức hay doanh nghiệp sẽ phải tìm kiếm chứng nhận theo phiên bản ISO 14001:2015 do chứng nhận ISO 14001:2004 trở nên lỗi thời.

Xem: 8 bước để chuyển sang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 

Tìm hiểu thêm thông tin?

Để cập nhật những thông tin mới nhất về quá trình sửa đổi Tiêu chuẩn ISO 14001 kể từ nay cho tới khi phiên bản mới được ban hành, xin vui lòng truy cập website: http://acsregistrars.vn/. Chúng tôi liên tục update những thay đổi của ISO 14001 và các tiêu chuẩn ISO khác một cách sớm nhất.

Đăng ký để nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Đăng ký tham dự đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 14001:2015 TẠI ĐÂY