Quá trình đánh giá ISO 14001

Bạn phải cần phải thuê nhân viên hoặc một tổ chức bên ngoài có kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện hệ thống quản lý môi trường và biết tổ chức của bạn cần đáp ứng những yêu cầu nào để được chứng nhận ISO 14001

Giai đoạn đầu tiên là đánh giá tất cả những bộ phận trong tổ chức của bạn có ảnh hưởng tới môi trường.

Chuyên gia đánh giá được chỉ định có thể sẽ kiểm tra hệ thống hiện tại và tài liệu đang được sử dụng và họ sẽ thông báo cho bạn về những điểm cần cải tiến hay bổ sung.

Một số điểm chính được đánh giá là:

• Các hoạt động tại cơ sở
• Việc tuân thủ hệ thống  tài liệu
• Quản lý tài liệu
• Các quá trình
• Những yêu cầu pháp lý trong ISO 14001
• Các biện pháp khắc phục phòng ngừa
• Lưu trữ hồ sơ
• Xem xét của lãnh đạo về hệ thống
• Nhận thức và đào tạo đội ngũ nhân viên

Quy trình Đánh giá chứng nhận ISO 14001 thông thường

Bước tiếp theo là đánh giá để kiểm tra xem bạn có duy trì thực hiện các quá trình và cập nhật hệ thống tài liệu hay không.

Trong quá trình đánh giá, bạn được xem xét về:

• Kiểm soát tài liệu
• Lưu trữ hồ sơ
• Lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có tuân thủ hệ thống
• Cách thức hoạt động của hệ thống trong mỗi bộ phận của tổ chức
• Đào tạo đội ngũ nhân viên nếu cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu

Chứng chỉ ISO và công nhận của UKAS

Có rất nhiều tổ chức chứng nhận đánh giá ISO này nhưng điều quan trọng là không phải mọi tổ chức đều được UKAS công nhận. Nếu bạn không sử dụng chứng nhận được UKAS công nhận thì việc chứng nhận của bạn sẽ trở lên vô nghĩa.

Hãy xem thông báo của Phòng BIS của Vương quốc Anh để hiểu rõ hơn:

www.bis.gov.uk/policies/innovation/standardisation/non-accredited-certification

ACS Registrars được UKAS công nhận. Do vậy, trước khi bắt đầu hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để có thêm thông tin.