PAS 43 – Hoạt động an toàn của các đơn vị cứu hộ giao thông

PAS được SURVIVE bảo trợ và được Cục tiêu chuẩn Vương quốc Anh xây dựng.

SURVIVE ra đời từ sự hợp tác của Chính phủ Vương quốc Anh, Cơ quan Cảnh sát và các tổ chức dịch vụ và ngành công nghiệp ô tô. Mục đích của SURVIVE là nâng cao sự an toàn cho nhân viên và khách hàng trong sự cố giao thông hoặc vận hành cứu hộ.

Những yêu cầu trong PAS 43 được các tổ chức lớn trong lĩnh vực cứu hộ giao thông nhất trí thi hành.

Hiện nay PAS 43/ NHSS 17 và 17b được dùng làm các tiêu chuẩn đánh giá và ACS Registrars là tổ chức chứng nhận được phép ban hành chứng chỉ PAS 43/ NHSS 17 và 17b do UKAS công nhận. Các chứng chỉ này được các nhà sản xuất ô-tô, các nhà thầu đường bộ/ đường cao tốc và cơ quan cảnh sát chấp nhận.

PAS 43 chỉ rõ một hệ thống quản lý cho các đơn vị cứu hộ giao thông đường bộ. Các yêu cầu của PAS 43 nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các kỹ thuật viên của đơn vị cứu hộ cũng như những người tham gia giao thông khác. Tiêu chuẩn này cải tiến các quy trình thực hành tốt nhất cho:

1)  xử lý phương tiện gặp sự cố ven đường
2)  phục hồi và hoặc di chuyển phương tiện ở ven đường
3)  các khía cạnh  khác về sự cố hỏng xe, cứu hộ và tháo dỡ phương tiện thông qua xác định rõ các yêu cầu về:
a)  Loại, dấu an toàn và bảo dưỡng phương tiện cứu hộ giao thông đường bộ và các thiết bị
b)  việc đào tạo và hành động của kỹ thuật viên cứu hộ giao thông đường bộ
c)  việc sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) của các kỹ thuật viên cứu hộ giao thông đường bộ
d)  việc bảo dưỡng và tổ chức tại cơ sở của đơn vị cứu hộ giao thông đường bộ
e)  Áp dụng và duy trì hiệu quả các quy trình vận hành chuẩn.