Lợi ích của OHSAS 18001

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe  hiệu quả có thể mang lại lợi ích cho khách hàng của bạn và giúp bạn có được những ưu thế cạnh tranh bằng cách:

• Giảm thiểu rủi ro trì hoãn sản xuất
• Tạo ra môi trường an toàn cho việc kinh doanh
• Chứng minh cam kết của bạn trong việc duy trì hiệu quả các chính sách an toàn và sức khoẻ

Những lợi ích khác giúp tổ chức của bạn hoạt động có hiệu quả hơn, có thể đáp ứng các yêu cầu pháp lý và giúp nâng cao tinh thần của nhân viên bằng cách tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn. Những lợi ích cho tổ chức bao gồm:

• Nâng cao danh tiếng và tăng cơ hội giành được nhiều cơ hội kinh doanh mới
• Giảm thiểu rủi ro ngừng sản xuất khi có sự cố
• Chứng minh cam kết đáp ứng các trách nhiệm pháp lý của bạn
• Tiết kiệm chi phí có thể từ các các khoản phí bảo hiểm bắt buộc
• Duy trì sự tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý
• Tạo ra một hệ thống vững chắc giúp duy trì và cải tiến liên tục an toàn và sức khoẻ

Xem Quá trình đánh giá chứng nhận OHSAS 18001 để tìm hiểu thêm.