ISO 14001:2015 bước vào giai đoạn cuối của quá trình sửa đổi

Công tác sửa đổi ISO 14001 - một trong những tiêu chuẩn quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới - đã bước vào giai đoạn Bản thảo Quốc tế Cuối cùng (Final Draft International Stage - FDIS). Theo đó, các thành viên ISO có thể biểu quyết và đóng góp ý kiến cho bản thảo này từ nay cho đến hết ngày 2/9/2015 trước khi phiên bản sửa đổi được ban hành chính thức.

Dưới đây là một số yếu tố khiến tiêu chuẩn ISO 14001 trở thành nhân tố tác động quan trọng tới môi trường:

1. Vai trò của lãnh đạo: cam kết của người đứng đầu

2. Phù hợp với chiến lược: phù hợp hơn với định hướng chiến lược của tổ chức hay doanh nghiệp

3. Tăng cường bảo vệ môi trường: tập trung vào các sáng kiến chủ động và cải tiến hiệu quả môi trường

4. Tuy duy về vòng đời: xem xét mỗi giai đoạn tính từ lúc phát triển tới khi kết thúc

5. Hiệu quả truyền thông: thông qua chiến lược truyền thông

Đăng ký tham dự đào tạo chuyển đổi sang phiên bản ISO 14001:2015


Công tác sửa đổi ISO14001 là kết quả lao động của 121 chuyên gia thành viên của Ủy ban Kỹ thuật ISO TC207/SC1 mà trong đó các thành viên ISO từ Vương quốc Anh và đại diện cho 5 nhóm liên quan từ 88 quốc gia.

Phiên bản sửa đổi - ISO 1401:2015 sẽ được ban hành vào tháng 9 năm 2015 và được cung cấp bởi các thành viên và Ban thư ký ISO. 

Đăng ký để nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015