EU công nhận

Công nhận của liên minh Châu Âu - EU

UKAS (United Kingdom Accreditation Service) là cơ quan duy nhất tại Vương quốc Anh được chính phủ Anh cũng như chính phủ các quốc gia thành viên EU công nhận được đánh giá các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận. Do Anh là thành viên chủ chốt của EU nên chỉ có Công nhận của UKAS hoặc công nhận của cơ quan chứng nhận EU tương đương mới có thể đảm bảo rằng sự công nhận của bạn được Bộ Công thương các nước thành viên liên minh châu Âu thừa nhận.

Công nhận bởi UKAS chứng minh được năng lực, tính công bằng và năng lực hoạt động của các Tổ chức chứng nhận, hoạt động theo Biên bản ghi nhớ với chính phủ Anh thông qua Bộ trưởng Bộ Công thương và luôn được đảm bảo được công nhận bởi TẤT CẢ các thành viên trong EU

Chứng nhận của ACS Registrars được EU công nhận. Do vậy, trước khi bắt đầu hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để có thêm thông tin.