Công nhận của UKAS và công nhận EU / Công nhận quốc tế

UKAS (United Kingdom Accreditation Service) là tổ chức công nhận duy nhất tại Vương quốc Anh được Chính phủ Anh cùng chính phủ các nước thành viên EU công nhận trong việc đánh giá các tổ chức chứng nhận. Vì Vương Quốc Anh là thành viên chủ chốt của EU, nên chỉ có Công nhận của UKAS hoặc tổ chức công nhận EU tương đương mới có thể đảm bảo rằng việc tổ chức bạn được công nhận được Bộ công thương các nước thành viên Liên minh Châu Âu EU thừa nhận.

Là thành viên của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, Công nhận của UKAS được thừa nhận trên toàn thế giới.

Công nhận bởi UKAS thể hiện năng lực, tính công bằng và năng lực của các chuyên gia đánh giá. Quá trình công nhận được thực hiện theo Biên bản ghi nhớ với chính phủ Anh thông qua Bộ trưởng Bộ Công thương và luôn được đảm bảo được TẤT CẢ các thành viên trong Liên minh EU công nhận.

ACS Registrars được UKAS công nhận. Do vậy, trước khi bắt đầu hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để có thêm thông tin. 

                       229

Công nhận mang đến sự tin cậy trong cuộc sống hàng ngày: