Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạoACS Registrars cung cấp dịch vụ đào tạo toàn diện và đầy đủ được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân và doanh nghiệp. Chương trình đào tạo có thể được tiến hành ngay tại cơ sở của khách hàng hoặc tại các trung tâm hội nghị của công ty ở Anh, Mỹ và các quốc gia khác.

Việc tận dụng nguồn nhân lực đào tạo của Công ty chứng nhận cho bạn có rất nhiều lợi thế vì họ hiểu rõ công ty bạn và những vấn đề mà công ty gặp phải.

Đăng ký đào tạo click TẠI ĐÂY

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO:

ISO 9001 (Chất lượng) Khóa đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2015 

Đăng ký để nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9000 (Chất lượng) Khoá học chuyên gia đánh giá nội bộ

ISO 9001 (Chất lượng) Hội thảo hướng dẫn thực hiện/ soạn thảo quy trình

Khoá học đánh giá chất lượng nhà cung cấp

ISO 14001 (Môi trường) Khóa đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 14001:2015

Đăng ký để nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14001 (Môi trường) Hội thảo hướng dẫn thực hiện/ soạn thảo quy trình

ISO 14001 (Môi trường) Đánh giá

OHSAS 18001 (An toàn và Sức khoẻ) Hội thảo hướng dẫn thực hiện/ soạn thảo quy trình

OHSAS 18001 (An toàn và Sức khoẻ) Khoá học về đánh giá

Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Ngoài các khóa đào tạo trên, ACS Registrars tổ chức các khóa đào tạo tại Doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng

CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO