ISO 27001 LÀ GÌ?

Trước đây tiêu chuẩn này có tên gọi là BS 7799 và ISO 17799.

ISO 27001 là tiêu chuẩn của Anh về hệ thống quản lý an ninh thông tin (viết tắt là ISMS).

Thông tin là một phần quan trọng của mỗi tổ chức và tiêu chuẩn này đưa ra các phưong pháp đánh giá việc theo dõi, bảo vệ và quản lý hệ thống thông tin và dữ liệu.

Việc mất dữ liệu và thông tin trong bất cứ trường hợp nào ít nhất cũng gây ra sự bất tiện cho tổ chức, và trầm trọng hơn có thể khiến tổ chức sụp đổ.

ISO 27001 sẽ giúp tổ chức của tôi bằng cách nào?

ISO 27001 phù hợp với mọi tổ chức lớn nhỏ và áp dụng được với mọi lĩnh vực kinh tế trên toàn thế giới.

Thông qua việc triển khai một hệ thống vững chắc để quản lý thông tin trong tổ chức, bạn có thể bảo vệ được tài sản thông tin, đảm bảo được sự liên tục trong kinh doanh nếu có xảy ra sự phá hoại hoặc mất mát nào.

Mất mát hoặc phá hoại có thể do rất nhiều nguyên nhân; thiên tai như hoả hạn hoặc lũ lụt, sự mất mát ngẫu nhiên hoặc do quản lý kém, bị mua chuộc hoặc bị đánh cắp, những mất mát này  có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho tổ chức.

Thông tin có thể là dữ liệu mà tổ chức sở hữu và nó có thể là những dữ liệu được lưu lại dưới dạng điện tử, thông tin được chuyển qua bưu điện hay email, các dữ liệu hoặc thông tin được in ra mà từng người trong tổ chức của bạn lưu giữ.

Thông qua việc triển khai ISO 27001 tổ chức sẽ xác định được loại thông tin trong tổ chức và xác định các mối nguy và mối đe doạ. Sau đó bạn có thể thiết lập hệ thống, thiết lập sự kiểm soát và các quy trình để giảm thiểu các mối nguy.

ISO 27001 tạo ra một hệ thống theo dõi và duy trì:

 • Tính bảo mật thông tin
 • Tính sẵn có của thông tin
 • Tính chính xác của thông tin

Tổ chức xử lý thông tin thay cho các tổ chức khác có thể có được lợi ích rất lớn từ việc được công nhận do họ có thể chứng minh được rằng họ có một quá trình tại chỗ trong việc theo dõi liên tục và bảo vệ dữ liệu của bên thứ ba.

Các lợi ích mà ISO 27001 đem lại cho tổ chức bao gồm:

 • Sự liên tục trong kinh doanh
 • Đánh giá được mối nguy và triển khai được các phương pháp để giảm bớt ảnh hưởng
 • An ninh được cải thiện
 • Kiếm soát việc truy cập
 • Tiết kiệm chi phí
 • Tạo ra một quá trình quản lý nội bộ
 • Tuyên truyền cam kết của bạn để bảo vệ dữ liệu của khách hàng.
 • Chứng minh được rằng bạn tuân thủ các quy định pháp luật
 • Xác định được rằng các lãnh đạo cấp cao thực sự nghiêm túc trong việc bảo mật dữ liệu.
 • Đánh giá thường xuyên để duy trì hiệu quả bảo mật
 • Cung cấp chứng nhận độc lập

Xem thêm Top 10 lý do để chứng nhận ISO 27001

Đánh giá liên tục giành lợi thế cạnh tranh

Nếu tổ chức bạn đạt được chứng nhận ISO 27001, khách hàng của bạn tin tưởng khi biết rằng những mối rủi ro về an ninh đều được đánh giá và giảm thiểu và tổ chức của bạn cũng có sẵn những hệ thống để bảo vệ và khôi phục thông tin nhanh chóng trong trường hợp mất dữ liệu.

Một quá trình cải tiến liên tục sẽ đem lại cho tổ chức của bạn những công cụ quản lý cần thiết để giám sát và cải tiến vấn đề an ninh của những thông tin giá trị của tổ chức bạn.

Để biết thêm thông tin về chứng nhận ISO 27001, vui lòng ghé thăm trang website: www.iso27001.com.vn