CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Tiêu chuẩn là gì?

Tiêu chuẩn là một tài liệu cung cấp các yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật, hướng dẫn hoặc đặc điểm có thể sử dụng thống nhất để đảm bảo nguyên vật liệu, sản phẩm, quá trình và dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng của chúng.

Chi tiết

Tổ chức hợp tác tiêu chuẩn thế giới WSC  

Tổ chức hợp tác tiêu chuẩn thế giới (World Standards Cooperation - WSC) được thành lập năm 2001 bởi Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) và Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) nhằm đẩy mạnh và cải tiến hệ thống tiêu chuẩn quốc tế dựa trên dựa đồng thuận tình nguyện của IEC, ISO và ITU.

Chi tiết

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO

ISO (Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa - International Organization for Standardization) là tổ chức xây dựng các Tiêu chuẩn Quốc tế tình nguyện lớn nhất thế giới. Các Tiêu chuẩn Quốc tế cung cấp những tiêu chuẩn hiện đại cho các sản phẩm, dịch vụ và thực hành tốt, giúp nâng cao hiệu suất và hiệu quả của ngành công nghiệp. Được xây dựng dựa trên sự đồng thuận trên toàn thế giới, các tiêu chuẩn ISO giúp phá vỡ những rào cản mậu dịch quốc tế.

Chi tiết

Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC

Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission - IEC) là một tổ chức hàng đầu thế giới chuyên xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và công nghệ liên quan. Những công nghệ này được gọi chung là “kỹ thuật điện”. Hơn 10 000 chuyên gia thuộc các ngành công nghiệp, thương mại, chính phủ, các phòng thí nghiệm nghiên cứu và thử nghiệm, các học viện và nhóm khách hàng tham gia vào công việc tiêu chuẩn hóa của IEC. 

Chi tiết

Liên minh Viễn thông quốc tế ITU

Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecommunication Union- ITU) là cơ quan chuyên trách mảng công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs) của Liên hợp quốc.  

Chi tiết

Diễn đàn công nhận quốc tế IAF

IAF hoạt động với hai mục đích cơ bản. Mục đích thứ nhất là đảm bảo các tổ chức công nhận thành viên của diễn đàn chỉ công nhận cho các tổ chức đủ năng lực thực hiện công việc và không nảy sinh xung đột lợi ích. Mục đích thứ hai là thiết lập những thỏa thuận các bên cùng công nhận, gọi là Thỏa ước Công nhận lẫn nhau (Multilateral Recognition Arrangements - MLA) giữa các tổ chức công nhận thành viên, giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng thông qua đảm bảo chứng nhận công nhận đáng tin cậy ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Chi tiết

[Các dịch vụ chứng nhận ISO của ACS Registrars]