ACS Registrars là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu của Vương Quốc Anh, ACS Registrars cung cấp dịch vụ đào tạo và chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, OHSAS 18001 và PAS 43 (NHSS 17 & 17b)...

ACS Registrars hoạt động với đội ngũ các chuyên gia về chất lượng, môi trường và an toàn - những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do vậy họ có sự hiểu biết chính xác về nhu cầu của công ty bạn trong quá trình đánh giá. Toàn bộ chuyên gia đánh giá ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, OHSAS 18001 và PAS 43 (NHSS 17 & 17b) của chúng tôi đều đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực này. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được câu trả lời của chuyên gia phù hợp.

ACS Registrars có đội ngũ chuyên gia rộng khắp cùng với các dịch vụ chứng nhận với chi phí tiết kiệm được thiết kế nhằm tối ưu hoá các cơ hội kinh doanh. Các dịch vụ này bao gồm: Quản lý chất lượng ISO 9001, Quản lý môi trường ISO 14001, An ninh thông tin ISO 27001, An toàn thực phẩm ISO 22000, An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 và tiêu chuẩn về Sự cố giao thông PAS 43 (NHSS 17 & 17b).

ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

ISO 14001

Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu

OHSAS 18001

Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp - Các yêu cầu

PAS 43

Hoạt động an toàn của các đơn vị cứu hộ giao thông

PAS 80

Dịch vụ Gara ô tô - Bảo dưỡng và sửa xe

ISO 27001

Hệ thống quản lý an ninh thông tin

NHSS 17

Quản lý chất lượng đối với cứu hộ giao thông tại các khu xây dựng có đường cao tốc

NHSS 17b

Quản lý chất lượng cho cứu hộ và di chuyển phương tiện giao thông trên các đoạn đường cấm

HACCP

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

ISO 22000

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm